Avís legal

Avís legal / protecció de dades

1. Informació per a donar Compliment a la Llei 34/2002 d’11 de Juliol (Art. 9 y 10)
Titular: MANUFACTURAS TEXTILES 7-6-5, S.A. – CAMPMANY
Direcció:Manuel Ventura Campeny, 4 – 08339 Vilassar de Dalt (Barcelona)
Contacte: campmany@mt765.com
NIF: A08556110

2. Propietat Intel.lectual

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en www.mt765.com són propietat exclusiva de MANUFACTURAS TEXTILES 765 – CAMPMANY o dels seus propietaris. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzament o comunicació pública total o parcial, ha de contar amb el consentiment expresso de MANUFACTURAS TEXTILES 765 – CAMPMANY.
MANUFACTURAS TEXTILES 765 – CAMPMANY no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d’Internet de www.mt765.com. Amb els límits establerts en la llei, MANUFACTURAS TEXTILES 765 – CAMPMANY no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines web de MANUFACTURAS TEXTILES 765 – CAMPMANY són continguts oferts amb un caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d’Internet de MANUFACTURAS TEXTILES 765 – CAMPMANY poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers que MANUFACTURAS TEXTILES 765 – CAMPMANY no pot controlar. Per tant, MANUFACTURAS TEXTILES 765 – CAMPMANY no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en les pàgines de tercers.

3. Llei de Protecció de Dades (Llei Orgànica 15/1999 de 13 de decembre)

Per a poder accedir en alguns serveis que www.mt765.com ofereix a través del website deurà proporcionar alguns de les seves dades de caràcter personal. En compliment de l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal informem que, mitjançant l’emplenament dels formularis, les seves dades personals quedaran incorporats i tractats en un fitxer, propietat de MANUFACTURAS TEXTILES 765 – CAMPMANY amb la finalitat de prestar serveis o vendes (degudament descrits) i per a comunicar-li qualsevol informació comercial que MANUFACTURAS TEXTILES 765 – CAMPMANY cregui oportú que sigui del seu interès. En cap cas, les seves dades seran cedides a tercers. Així mateix, comuniquem la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, a campmany@mt765.com o bé per escrit a MANUFACTURAS TEXTILES 765 – CAMPMANY Manuel Ventura Campeny, 4 – 08339 Vilassar de Dalt (Barcelona).

3. Ús del servei i responsabilitats

MANUFACTURAS TEXTILES 765 – CAMPMANY no garanteix la disponibilitat permanent dels serveis, quedant exonerada per qualsevol tipus de responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats a causa de la indisponibilitat del servei per causes de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades, aliens a la seva voluntat. 

El present Avís Legal s’interpretarà d’acord amb les Lleis del Regne d’Espanya.